Mike's Hard Lemoniada Zero cukru (2023)

Mike's Hard Lemoniada Zero cukru (1)

Mike's Hard Lemoniada Zero cukru (2)

Mike's Hard Lemoniada Zero cukru (3)

Rzeczywiste etykiety produktów i opakowania mogą się różnić.

Bądź na bieżąco!

Dostęp do nowych produktów i promocji. Bezpośrednio do Twojej skrzynki.

Użyj strzałek w lewo/w prawo, aby poruszać się po pokazie slajdów lub przesuń palcem w lewo/w prawo, jeśli używasz urządzenia mobilnego

ZASADY I WARUNKI

Warunki korzystania


Poniższe warunki użytkowania („Warunki”) regulują korzystanie z witryny www.craftshack.com, która obejmuje między innymi stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony pod tą samą nazwą domeny , oraz wszystkie zawarte na niej treści („Witryna”) dostarczone przez Craftshack, Inc. („Craftshack” lub „my”). Możemy zmieniać Warunki od czasu do czasu iw dowolnym czasie bez powiadomienia, publikując takie zmiany w Witrynie. KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, JAKIE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z WITRYNY. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani w inny sposób z niej korzystać. Korzystając z Witryny po jakichkolwiek modyfikacjach Warunków, wyrażasz zgodę na związanie się wszelkimi takimi modyfikacjami Warunków.


 1. Ta Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku i przyjemności osób, które ukończyły 21 lat i legalnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Musisz mieć ukończone 21 lat, aby uzyskać dostęp lub w inny sposób korzystać z tej Witryny. Osobom poniżej 21 roku życia zabrania się korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób. Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał w tej Witrynie jest nieodpowiedni lub obraźliwy, nie odwiedzaj tej Witryny.
 2. Zgadzasz się korzystać z tej Witryny do celów osobistych, a nie do celów komercyjnych. Zgadzasz się mieć nie więcej niż jedno konto i nie sprzedawać, wymieniać ani przekazywać tego konta innej osobie. Zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i wszystkich obowiązujących praw lub przepisów jurysdykcji, w której mieszkasz i której możesz podlegać. Zgadzasz się, że nie będziesz ingerować ani zakłócać Witryny ani żadnych usług świadczonych przez Craftshack oraz że nie będziesz uzyskiwać dostępu do Craftshack w żaden inny sposób niż za pośrednictwem dostarczonego interfejsu.
 3. Aby uzyskać dostęp do niektórych produktów lub usług, możesz zostać poproszony o podanie informacji o sobie w ramach procesu rejestracji lub w ramach dalszego korzystania z Witryny. Zgadzasz się, że wszelkie informacje rejestracyjne, które podasz Craftshack, będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.
 4. Zgadzasz się, że nie będziesz reprodukować, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani wymieniać żadnych informacji, do których masz dostęp w Craftshack.
 5. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Warunków i za konsekwencje takiego naruszenia, w tym wszelkie straty lub szkody, które może ponieść Craftshack. Zgadzasz się również, że Craftshack nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za naruszenie przez Ciebie Regulaminu i za konsekwencje takiego naruszenia.
 6. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez kogoś, kto korzysta z Twojego konta bez Twojej zgody. Jeśli jednak poniesiemy jakiekolwiek szkody w wyniku nieautoryzowanego użycia Twojego konta, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz, że jesteś wykwalifikowany i upoważniony do korzystania z tej Witryny na zarejestrowanym koncie.
 7. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zachowanie dokładności, poufności i prywatności informacji o swoim koncie. W związku z tym zgadzasz się ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu informacji o koncie, zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o tym pod adresem orders@craftshack.com.
 8. Potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i będziesz przestrzegać warunków naszej polityki prywatności i niniejszych Warunków
 9. Polegamy na sieci niezależnych sprzedawców, sprzedawców detalicznych, producentów i innych licencjonowanych stron (łącznie „Sprzedawców”), którzy sprzedają produkty i usługi dostępne na Craftshack. Każdy produkt lub usługa wystawiony na Craftshack nie jest ofertą zakupu takiego produktu lub usługi, ale zaproszeniem do złożenia oferty. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Craftshack nie sprzedaje, nie oferuje sprzedaży, nie zaprasza do sprzedaży ani nie zabiega o żadne oferty. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WSZYSTKIE SPRZEDAŻ SĄ REKLAMOWANE, ZAMÓWIONE, OFEROWANE, AKCEPTOWANE, WYKONYWANE I DOSTARCZANE PRZEZ SPRZEDAWCÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA. We wszystkich przypadkach wszelkie prośby, zaproszenia, oferty, reklamy lub komunikaty są nieważne, jeśli jest to zabronione przez prawo. Jeśli chcesz kupić jakikolwiek produkt lub usługę udostępnioną przez Sprzedawcę, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z zakupem, w tym między innymi danych karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i informacji o wysyłce. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo i upoważnienie do korzystania z dowolnej karty kredytowej, karty debetowej, karty podarunkowej, bonu podarunkowego lub kodu kuponu wykorzystywanego w związku z jakąkolwiek transakcją. Przesyłając takie informacje, przyznajesz Craftshack i Sprzedawcom prawo do przekazywania takich informacji stronom trzecim zgodnie z naszą polityką prywatności i ich politykami prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności Sprzedawcy, skontaktuj się z nami przed zakupem produktu.
 10. W związku z każdą transakcją oświadczasz, że możesz kupować i odbierać zamówione produkty zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi przepisami dotyczącymi kontroli napojów alkoholowych w jurysdykcji, w której mieszkasz, oraz że takie produkty będą używane wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Składając zamówienie, oświadczasz, że masz ukończone 21 lat i upoważniasz naszych Dostawców do działania w Twoim imieniu w celu zaangażowania wspólnego przewoźnika w celu dostarczenia zamówienia tam, gdzie chcesz. Sprzedaż przez niektórych Dostawców odbywa się w siedzibie Sprzedawcy, a tytuł własności przechodzi na Ciebie w siedzibie Sprzedawcy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące miejsca sprzedaży, skontaktuj się z nami przed zakupem produktu. Craftshack i nasi Dostawcy nie składają żadnych oświadczeń co do prawa jakiejkolwiek osoby do importu jakiegokolwiek produktu do dowolnego stanu. Niektóre przepisy stanowe wymagają adresu firmy do wysyłki i w tych stanach oświadczasz, że podany adres jest adresem firmy.
 11. Craftshack wyświetla sugerowane ceny detaliczne reklamowanych towarów i usług na podstawie informacji o cenach dostępnych dla nas i dostarczonych nam przez naszych Dostawców. Nie składamy żadnych oświadczeń ani obietnic co do wiarygodności lub dokładności takich informacji.
 12. Pomimo naszych najlepszych starań, niewielka liczba artykułów w naszej Witrynie może mieć niewłaściwą cenę. Jeśli prawidłowa cena przedmiotu jest wyższa niż podana cena, według naszego uznania skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania instrukcji przed wysyłką lub anulujemy Twoje zamówienie i powiadomimy Cię o takim anulowaniu.
 13. Wszelkie paczki, których doręczenie odmówiono lub których dostarczenie nie jest możliwe przez naszych wspólnych przewoźników, zostaną zwrócone do Sprzedawcy na Twój koszt. Zwrócimy Ci wszelkie koszty produktu pomniejszone o koszty wysyłki
 14. Wszystkie zaproszenia do złożenia oferty na produkt z darmową wysyłką są zaproszeniami do złożenia oferty na produkt, który zawiera koszt wysyłki w cenie takiego produktu.
 15. Produkty i usługi sprzedawane na tej Stronie są sprzedawane przez Dostawców i podlegają ich polityce prywatności i wysyłce. Ze względu na przepisy państwowe nasi Sprzedawcy nie mogą przyjąć zwrotu jakiegokolwiek produktu lub płatności za usługę zakupionych przez klienta przez pomyłkę.
 16. Craftshack ma powiązane podmioty prawne, które mogą świadczyć usługi w imieniu Craftshack. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie podmioty stowarzyszone są uprawnione do świadczenia usług na Twoją rzecz.
 17. Craftshack nieustannie wprowadza innowacje w zakresie świadczonych usług. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że forma i charakter niniejszych Warunków mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia oraz przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się zaakceptować nowe warunki, o ile są one tutaj aktualizowane.
 18. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie informacje („Informacje”), do których masz dostęp, mogą być chronione prawami własności intelektualnej Craftshack, naszych Dostawców lub stron trzecich. Użytkownik nie powinien i nie może modyfikować, wynajmować, wynajmować, żądać ani rozpowszechniać takich Informacji bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela takich Informacji.
 19. W stosunkach między Tobą a Craftshack jesteśmy właścicielem i/lub upoważnionym użytkownikiem wszelkich znaków towarowych i/lub znaków usługowych pojawiających się w Witrynie oraz jesteśmy właścicielem praw autorskich lub licencjobiorcą treści i/lub informacji w Witrynie, o ile nie wskazano inaczej . O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, korzystanie z Witryny nie daje użytkownikowi licencji na jakiekolwiek treści, funkcje lub materiały, do których można uzyskać dostęp w Witrynie. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie Witryny jest surowo zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie lub w inny sposób zatwierdzonych przez nas na piśmie. Jeśli korzystasz z Witryny w inny sposób, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, możesz naruszyć prawa autorskie i inne prawa Stanów Zjednoczonych, innych krajów, a także obowiązujące przepisy stanowe i możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za takie nieautoryzowane użycie.
 20. Nie udzielamy żadnej licencji ani innego upoważnienia żadnemu członkowi naszych znaków towarowych, znaków usługowych, innych materiałów chronionych prawem autorskim ani żadnej innej własności intelektualnej, umieszczając je w Witrynie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie. Udzielamy Ci osobistej, nieodpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Witryny zgodnie z warunkami dostarczonymi przez Craftshack. Niniejsza licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie użytkownikowi korzystania z Witryny w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach.
 21. O ile wyraźnie nie poprosisz, Craftshack nie zabiega ani nie chce otrzymywać od Ciebie żadnych poufnych, tajnych lub zastrzeżonych informacji ani innych materiałów za pośrednictwem Witryny, żadnych jej usług, e-mailem ani w żaden inny sposób. Wszelkie informacje lub materiały przekazane lub wysłane do Craftshack nie będą uważane za poufne ani tajne. Przesyłając lub wysyłając informacje lub inne materiały do ​​Craftshack, oświadczasz i gwarantujesz, że informacje pochodzą od Ciebie i że żadna inna strona nie ma żadnych praw do tych materiałów. Przesyłając lub wysyłając informacje lub inne materiały do ​​Craftshack, udzielasz Craftshack nieodpłatnego, nieograniczonego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji do używania, powielania, modyfikowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, wykonywać i wyświetlać takiego materiału (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączać go do innych dzieł w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub w technologii znanej obecnie lub opracowanej później. Gwarantujesz również, że wszelkie „prawa moralne” do opublikowanych materiałów zostały zrzeczone.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI


 1. WITRYNA, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZYSTKIE TREŚCI, FUNKCJE I MATERIAŁY, JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH INFORMACJI, DANYCH, PRZETWARZANIA DANYCH USŁUG LUB NIEPRZERWANEGO DOSTĘPU, WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB TREŚCI INFORMACJI ORAZ WSZELKICH GWARANCJI WŁASNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CRAFTSHACK NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB FUNKCJE, WŁAŚCIWOŚCI LUB TREŚĆ NA NIEJ ZAWARTE BĘDĄ DZIAŁAĆ AKTUALNIE, BEZPIECZNIE, NIEPRZERWANIE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE. CRAFTSHACK NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW. ŻADNA PORADA, WYNIKI LUB INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD CRAFTSHACK LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE STANOWIĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE UDZIELONA W NINIEJSZEJ STRONIE. JEŚLI NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z WITRYNY, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.
 2. WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI UZYSKANE ZA POMOCĄ TEJ STRONY SĄ WYKONYWANE NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO I BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG I PRODUKTÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


 1. W żadnym wydarzeniu w żadnym wydarzeniu lub żadnego z jego dostawców, pracowników, agentów, podmiotów powiązanych, treści lub usług nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, specjalne, przypadkowe, konsekwentne, wzorowe lub karne wynikające z lub bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z, LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TREŚCI, MATERIAŁÓW I FUNKCJI Z NIMI ZWIĄZANYMI, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATA DOCHODÓW LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW LUB UTRATA HANDLOWOŚCI LUB UTRATA SPRZEDAŻY, PRODUKTÓW I USŁUG NA TEJ WITRYNIE LUB JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEZALEŻNIE JEŚLI FIRMA CRAFTSHACK LUB TAKA OSOBA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OBEJMUJE TO WSZELKIE STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI STRATY LUB SZKODY W WYNIKU:
 • JAKIEKOLWIEK ZAUFANIU UŻYTKOWNIKA CO DO KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB ISTNIENIA TREŚCI LUB W WYNIKU JAKICHKOLWIEK ZWIĄZKÓW LUB TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMKOLWIEK REKLAMODAWCĄ, KTÓREGO TREŚĆ POJAWI SIĘ NA WITRYNIE;
 • NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA HASŁA LUB DANYCH DO KONTA;
 • NIEPODANIE DOKŁADNYCH INFORMACJI O KONCIE; I
 • JAKIEKOLWIEK ZMIANY DOKONANE PRZEZ CRAFTSHACK W NASZEJ WITRYNIE LUB ZA JAKIEKOLWIEK STAŁE LUB TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE W ŚWIADCZENIU USŁUG.
 • NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Kredyty, bony podarunkowe i zaproszenia


 1. Od czasu do czasu możemy oferować kredyt za polecenie nowego członka („Kredyty dla nowego członka”). Kredyty dla nowych członków, jeśli takie istnieją, będą wydawane przez Craftshack, a nie przez naszych Dostawców. Kredyty dla nowych członków można zdobyć tylko wtedy, gdy nowi członkowie zaproszeni przez obecnego członka dokonają co najmniej jednego zrealizowanego i wysłanego zakupu na kwotę co najmniej 35 USD w ciągu pierwszych 30 dni od otrzymania zaproszenia. Kredyty dla nowych członków nie mają wartości pieniężnej i można ich używać wyłącznie do zakupów w Witrynie. Kredyty nowych członków tracą ważność po upływie jednego miesiąca od daty wydania i nie można ich przenosić. Kredyty Nowych Członków przyznawane w jakikolwiek inny sposób niż w wyniku pierwszego, zrealizowanego i wysłanego zakupu przez nowego członka wprowadzonego do Craftshack po raz pierwszy przez polecającego członka stanowią naruszenie niniejszego Regulaminu. Nie możesz używać spamu w celu uzyskania kredytów za polecenie i zgadzasz się nie wysyłać zaproszeń do dołączenia do Witryny osobom, które nie ukończyły 21 lat, które Cię nie znają lub które prawdopodobnie nie rozpoznają Cię jako znanego kontaktu.
 2. Oprócz kredytów dla nowych członków możemy wydawać lub oferować kredyty na zwroty i bony podarunkowe. Jeśli zdecydujemy się je zaoferować, kredyty i bony upominkowe zostaną wystawione przez Craftshack, a nie przez naszych Dostawców i nie będą miały wartości pieniężnej i wygasną (jeśli wygasną) w określonym dniu. Kredyty i certyfikaty są niezbywalne i mogą być wykorzystywane wyłącznie do zakupu produktów i usług w Witrynie. Wygasłe kredyty dla nowych członków, kredyty i bony podarunkowe nie mogą zostać ponownie aktywowane.
 3. Wszelkie kredyty polecające lub bony upominkowe przyznane z naruszeniem niniejszych Warunków są nieważne i podlegają natychmiastowemu anulowaniu lub unieważnieniu wszystkich kredytów polecanych lub bonów upominkowych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie oraz metod, za pomocą których oferowane lub zdobywane są specjalne promocje lub korzyści.
 4. Nie możesz uczestniczyć w żadnym programie poleceń, kredytów lub certyfikatów, jeśli zabraniają tego obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

Reklama


 1. Witryna może być utrzymywana z przychodów z reklam. Te reklamy mogą być kierowane do członków na podstawie ich historii członkostwa.
 2. Sposób, tryb i zakres reklamy Craftshack może ulec zmianie bez powiadomienia.
 3. W zamian za udzielenie Ci dostępu do Witryny i korzystania z niej, wyrażasz zgodę na umieszczanie przez Craftshack takich reklam w Witrynie. Zgadzasz się, że wszelkie zebrane treści użytkownika mogą być ponownie wykorzystane jako materiały marketingowe.

Przedmioty specjalne Craftshack w przedsprzedaży


Przedmioty przedsprzedażowe Craftshack Specialty są zamówieniami przedsprzedażowymi na własne ryzyko – zamówienia z tym przedmiotem nie zostaną wysłane, dopóki produkt nie będzie dostępny w punkcie sprzedaży detalicznej, który jest gotowy do wysłania zamówienia; wysyłka tego przedmiotu nie jest gwarantowana. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować każde napływające zamówienie; nie możemy jednak zagwarantować, że przedmioty przedsprzedażowe Craftshack Specialty zostaną zrealizowane. Jak zawsze, nasz zespół ds. sukcesu klienta będzie regularnie przesyłał aktualizacje - zamówienia będą wysyłane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli ten produkt nie może zostać zrealizowany, otrzymasz kartę podarunkową Craftshack na całą wartość zamówienia. Twoja karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę lub zwrócona i może zostać zrealizowana tylko na Craftshack.com.


Zasady anulowania


Wszystkie wyprzedaże się skończyły. Wszelkie kredyty będą wydawane w formie e-kart upominkowych na CraftShack.com. Brak wartości gotówkowej lub zwrotów na karty kredytowe lub oryginalną formę płatności. Obniżka o 25 USD całkowitej kwoty zwrotu dotyczy zamówień, które zostały już zrealizowane, ale nie zostały wysłane. Zostaniesz obciążony podwójną opłatą za wysyłkę, jeśli zamówienia zostały wysłane i ustawione na zwrot, aby pokryć koszty wysyłki dla obu opłat.


Spinki do mankietów


Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub dostępność informacji dostarczanych przez strony, do których możesz linkować z Witryny („Witryny połączone”). Łącza do witryn powiązanych nie stanowią poparcia ani powiązania z Craftshack takich witryn ani treści, produktów, reklam lub innych materiałów prezentowanych na takich witrynach. Craftshack nie tworzy, nie edytuje ani nie monitoruje tych powiązanych witryn. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Craftshack nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich powiązanych witrynach.


Różnorodny


 1. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy prawnej między Tobą a Craftshack i regulują korzystanie z Witryny oraz całkowicie zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między Tobą a Craftshack w związku z Witryną.
 2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Craftshack może aktualizować niniejsze Warunki lub powiadamiać Cię o zmianach w Witrynie pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub o aktualizacjach Witryny. Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza potwierdzenie i akceptację niniejszych Warunków.
 3. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że każda spółka zależna i stowarzyszona Craftshack będzie beneficjentem Warunków będących stroną trzecią oraz że takie inne firmy będą uprawnione do bezpośredniego egzekwowania i polegania na wszelkich postanowieniach niniejszych Warunków, które przyznają im korzyści. Żadna inna strona nie będzie beneficjentem Warunków będącym stroną trzecią.
 4. Warunki i relacje między Tobą a Craftshack podlegają prawu stanu Delaware, bez względu na jego przepisy kolizyjne. Ty i Craftshack zgadzacie się, że wszelkie powództwa, spory lub roszczenia, które mogą powstać między Tobą a Craftshack, zostaną wszczęte i rozpatrzone wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Obejmuje to między innymi:
 • roszczenia wynikające lub związane z jakimkolwiek aspektem relacji między Tobą a Craftshack, czy to na podstawie umowy, deliktu, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej;
 • roszczenia, które powstały przed tą lub jakąkolwiek wcześniejszą umową (w tym między innymi roszczenia związane z reklamą); I
 • roszczeń, które mogą powstać po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu.

Zgadzasz się, że Ty i Craftshack zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub do udziału w pozwie zbiorowym. Ty i Craftshack zgadzacie się, że każde z nich może wnosić roszczenia przeciwko drugiemu tylko w swoim indywidualnym charakterze, a nie jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu grupowym lub reprezentacyjnym. Ponadto Ty i Craftshack zgadzacie się, że arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub zbiorowego. Niniejsze Warunki stanowią dowód transakcji w handlu międzystanowym, a zatem Federalna ustawa arbitrażowa reguluje interpretację i egzekwowanie tego postanowienia. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostaje w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

 • Ty i Craftshack wyrażacie zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji bezstronnego arbitra znajdującego się w stanie Delaware. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień w niniejszym dokumencie, zgadzasz się, że Craftshack nadal będzie mógł ubiegać się o środki prawne w postaci nakazu sądowego (lub równoważnego rodzaju pilnej pomocy prawnej) w dowolnej jurysdykcji.
 • Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Craftshack jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien dążyć do realizacji intencji stron odzwierciedlonych w postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków i Warunki pozostają w pełnej mocy. Zgadzasz się, że niezależnie od wszelkich ustaw lub przepisów stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z Usług lub Warunków muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od takiego roszczenia lub podstawy powództwa powstał lub został na zawsze przedawniony.
 • Kontrolujemy i obsługujemy tę Witrynę z naszych biur w Delaware. Nie gwarantujemy, że materiały na tej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli iw zakresie, w jakim mają one zastosowanie.
 • Korzystając z tej Witryny, możesz kupić usługę lub produkt dostarczany przez inną osobę lub firmę. Korzystanie przez Ciebie z tych innych usług i produktów może podlegać odrębnym warunkom między Tobą a daną firmą. Jeśli tak, Warunki nie mają wpływu na Twoje stosunki prawne z tymi innymi firmami lub osobami.
 • Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Craftshack może zakończyć świadczenie jakichkolwiek usług lub umowę prawną między Tobą a Craftshack z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Jeśli w dowolnym momencie relacja między Craftshack a Tobą zostanie zakończona, postanowienia niniejszych Warunków określone w niniejszym rozdziale „Inne” będą nadal obowiązywać (w tym postanowienia dotyczące arbitrażu i miejsca) i nie będą miały wpływu na ustanie.
 • X

  FAQs

  How many carbohydrates are in Mike's Hard Lemonade Zero sugar? ›

  Hard lemonade sure is delicious, and that deliciousness doesn't exactly come cheap: it packs a whopping 228 calories and 33 grams of carbs per 12 oz. serving. Compare that with your average 12 oz. serving of beer with similar alcohol by volume (ABV), which has around 150 calories and 13 grams of carbs.

  Is Mike's Hard Lemonade Zero sugar good? ›

  My favorite zero sugar drink

  I love that it's not overly sweet like regular Mikes hard lemonade. It's a perfect summer drink.

  How many Mike's Harder lemonade does it take to get a buzz? ›

  This means that it takes about three to four bottles of Mike's Hard Lemonade for a person to feel the effects of the alcohol. However, this can vary depending on the person's size, weight, gender, and the type of Mike's Hard Lemonade they are drinking.

  What is Mike's Zero sugar sweetened with? ›

  Mike's Zero Sugar incorporates our proprietary plant-based sweeteners, enabling an amazing taste with zero sugar!

  Is zero sugar lemonade really zero sugar? ›

  Made with real lemons, Minute Maid Zero Sugar Lemonade has a refreshing flavor that gives your taste buds something to smile about. It's the great taste you know and love, ZERO grams of sugar per serving. 0 calories per 8 fl oz serving.

  Is zero sugar lemonade good for diabetics? ›

  If you have diabetes, doctors may recommend drinks without calories, such as water or tea, and those with a low number of calories, including milk alternatives or sugar-free lemonade.

  How much alcohol is in Mike's Hard Zero sugar? ›

  Mike's Hard Lemonade Zero Sugar 6pk 11.2oz Btl 4.8% ABV.

  Are zero sugar soft drinks healthy? ›

  Although diet soda has no calories, sugar, or fat, it has been linked to the development of type 2 diabetes and heart disease in several studies.

  Will 2 mikes get me drunk? ›

  The number of Mike's Hard Lemonades it takes to become drunk might vary depending on a number of factors, including your body weight, alcohol tolerance, and whether or not you've had any food prior. However, most people would usually have to down many bottles of Mike's Hard Lemonade rapidly in order to get intoxicated.

  Will 4 Mike's Hard Lemonade get me drunk? ›

  Based on the medical and scientific evidence above, if you want to get drunk on Mike's Hard you are going to need at least one six pack per person, maybe a little less if you are drinking the Harder version.

  How many drinks does it take to feel a buzz? ›

  A person will enter the euphoric stage of intoxication after consuming 2 to 3 drinks as a man or 1 to 2 drinks as a woman, in an hour. This is the tipsy stage. You might feel more confident and chatty. You might have a slower reaction time and lowered inhibitions.

  Does zero sugar lemonade have carbs? ›

  Minute Maid Zero Sugar Lemonade (1 can) contains 2g total carbs, 2g net carbs, 0g fat, 0g protein, and 5 calories.

  Does sugar free lemonade have carbs? ›

  Great Value Sugar Free Lemonade Drink Mix (0.5 packet) contains 2g total carbs, 2g net carbs, 0g fat, 0g protein, and 5 calories.

  Does no sugar lemonade have carbs? ›

  Minute Maid Zero Sugar Lemonade (8 fl oz) contains 1g total carbs, 1g net carbs, 0g fat, 0g protein, and 0 calories.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Trent Wehner

  Last Updated: 07/11/2023

  Views: 6334

  Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Trent Wehner

  Birthday: 1993-03-14

  Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

  Phone: +18698800304764

  Job: Senior Farming Developer

  Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

  Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.